QQQQ:gucjjjj"":::::@@@QZj::;...'              2~`w.       .
Q::::uj\jj{{:""::@NNQzaj:;w;;'jj ,j              .        '
g:gzzuj\"\""::"::"._.:{___.o#sN@vCCj\_._,                   
gzzza22jj:"::::.\Q@@QKr5}{:::::jjjCud@Ozg__z                  
zaauj2jj"":@@:z@$@$Xhp;p@@QgazN@::a::Q@@jSQz_:                 
aaca1z2j""<::{@$xj@2@jn,Z:j;;;;jj@jG@j2222azQi                 
2a2u2jj\":::q1@$rQ2za\;2j:::.:2::N::@2zzgzzagQ;                
jjj""\"::":::q@ph22jj<~Nj::;';;z@{usQ2ugQQQgaZy;                
2\":::::::j\"q@rcaa2j":@zjj.;;.jj\jQjzQQQ@NQZgQ                
":::::@@::::@1@$&:rjr\:NQZ2:::.;:wjQ2gg@Q@Q@Qgg,                
":::@@::@@@Zz1@2::uQ2;::QQQga::2a.:Q1QQ@@$$QQQg|                
::@@@@@ZQgZa.Q$$haag:j\::@@NNQQ.@oQ2gQQQ@$QQ$Qg}                
@@@@QNgzjzQg;V>`~<40sC\p:@"::"::/H@j2QQ@QQQQQQal:               
:@:QQzgzagZy@@:j:"jj2jr:@:@:"::`::<9jzQ@Qxggaa\yj               
@NQgwZzQggz!: "\:@@::::QQ@::j:@.:q\2zg$@zQy#R@al                
@QQaga2a2j2zq::q:NQZN@:@@:";j}:~q:(XKv`zdGL__gg                
QQz222:jjjjjQ:Ng2:gZ@:QQQ@:uQ;p:2qg@h '  1Qggg,                
Qzjj:jjj2j:::j,@@NajaQq:QN@{wZQ_h2Qvt a' (ZZQg\,               
Qa2:jQw:.'.' @:gQa22Q::@;:@:j2Kjuz2:~z' :1ZZggi;               
gjjj@`a;'...;j:.:zQ,_N@1q";"j:q::q2$`2 j .ZjgggQg\.              
aj.~pg:; ;.'' ..'.wa:"@(qyjr_;;@{j$Z.: @.__2zgQQQgp:              
jq\:z:.'.;.'.'''''.w:\::12q(/\/:{+ja,j_Qzg22zggQQQg,Z '. j'         
:<:pa;.;'..'' ' ''':@:ZZ*2qf;y@Q`__Qr1Qta@$_gzQ$@$Qai  .: :z.  '      
2j:j;. ; ;. ' '' ' ' /zQp;3{;yI:.2QQxaT(vKQQQQQ@Q@Qx/_'  2 :2:        
..;'''.'''' '  . '';z ZqJ::.pqj2Q@@Qj2zQ@@@@@@$@@@Qy: : ;j;'Qg        
;j' '';'' .' .''. .''22:qj@21ggQ@@$Qx_gQ@$@@@@@@$N$Qr_,: .2.'Qg        
'''.' '' '' ''  ' 'a;:j1jaaZQ@@$@@@Q@@@@@@@@@$$$NQQ}a' :Q :gj       
... '''''..  . '  '::q:jcuzQQ@Q@N@@@@@@@@$$@Q$N$Q$QQ\,; .2gjZg;       
:;. '' ' '''. . ' '  '2\2jjZQQQgXQQ@Q@N$$QQQQQ$$QNQXZgxij ;z:;jz       
::;'   '....'    ' .2(qN$ZaZajagzZQQ$Q$QQQ@@@$QQZgzgg_; j2' ;.      
'';;: '  ;.:;. '   ': N~LJ@1@$r@zggQQ@QNQ@Q$$$$QQQgzagz$,Q,: ;Z.      
.'. :a  ' .::;   '.:j.Jqj/hq$zaQQQQQ@@$$@$QQQQQZzgggQg\_{,.gQ::'     
;..;:jj.   .:ja2.   '.Na +j$jkd2aQQQQ@Q@$$$QQxgxzQZQQQQQz_ijgg:jQz    
:::j;.j: ''' ;;aaz:   ' @`pj@Lj\zQgQ$QQ@@QQgga2uagQQQ@QQQap:,Qja@"@    
zZ:;;j:;   ' ':2zz:   '::j2j@zzpugQQ@QQ@Q@Qg22jjzzgQQN$$Qg2\:. .j@:    
.:@z:.:@ ;' ' ''.;:Z:Q'   ' :}jzgQ2QQQQQQQQQ&a2acaCzgQ@QQQQQxjjL  z:::   
:.z@@a :g:' ''''.j:@:pj''  .:21ggx$1XgQQQggQQLa2ugg2zggggQQQQQz/Ai. jaa   
:j:Z::,:2 :''''.;.::aQ:@a' ' .'.dZ2aCuur2azzggZazgagz2u2uuzQQggQQp:i;jj. ';. 
jjjQQ:\Z.w:'. ;'.;.::aZ:"pj .''; ;{x2\:rZujzzQ2ZajOzaaajcjzzgZQgQggpzp' :.. '.
22z2Np:"j::. ;;..;.';:2@:jpa'..'.;ZC/\3a\\KgQgQgjjjjzp@@jj1zzQgQgQQap;z '   
jZQZzZ@@@q;''''....'';:Q"":Qj:.. ; ~({@g@zj@ZQZjj@zpZpwpj@2zgzZZQZggp;:   ::
:2Q@@zzNQ:p: ';...;;...j@::N2;.' . ':.=?aQa1zzgapj2g2\nq@ja2zggagQQg2pp  ;;'
NgZg@@@Qa:@:'.''..; ...';jQQz2j:j:.w';.q`1j2$zg2gjjd@2@r\2Q@uzgZQaggQz\{    
q@Z2 q2aQZQ@.:.''.'..; '..:.jgzZQZaZj;: @:/cd2Zgar\;,7*RGc\Q@jjggzgggQup;   
QZ:.:j2jj2zg@@Q2:''''.''''''';:jj2ja.,Qw!,.@{@eXxuc2_y,q~euzr{@azzgzaZa2L:   
j..';zz: .ajj`zjg@...._ 2;;'.'; 2j2azQ`: Qz ^;41x\japaXQ_;H2aQq@uj?vzgQ2r,   
'.jzQ2; '':::jj:2ZQ@::{Cj{:.....@j:ajjg2a2:j;j.<{z\jjzcq2ap1uup0:`@{p@Zg2Q   
aQ@zj; . .:::::j2z2j2Z:\::""j{jj::::::@.,@::j..j'7ua\1jC@@j=^ga@@Q:wt:gQQQ\_  
j:::' '...:::::jjj::;:z:p::::@@:@::::::::Nzz:.1Qg\_gzcQ@p2_;\:::.@;.pdgQQQQQQ_ 
:.....;.;;;;:::::._zpp@Q@@@j__yQZN@:@N:@gQzj::QQQNQQQQQg2pQQ\_j\_@Q9q2aQQQQQQy 
:;;.';;:''' .'.:1@gzajpQQjQz:jQ}zgzz2zzjjj' 'qQQZZQ@@@QQaa\jQppNgawg(@gQQ$QgQz 
;;;;....;''. ''.{QQQQQzgzggQQQp);:j:j:::' '.gga@zQQ@$NQza2@dh}:ZQQQ:JZQmQQQgS!
:;:.;;.; '' ' ''{@@NQQggXQQQ@@p,:;;;;;:::aj.za2\jaazQQQQzaNQgjj":{\{j:QgQp2Qx_}
:;;.;;'' ' ' '.;1@$$QgggQQQ@@@p :.''..''.qj2u2222222222aj@QQ::z22j::3NKuQxjZQQl
.'.''' . '...'''{@@@@@@@$@@@@@x     :w<~~jj@@R~~~~===&sH0<^^<~` :@1zQQQ$Q|
j..'.''.''''. . {@@@@@@@@@@@@@f     ;.1QQ@@@@@@QQ@@@QQQzz_z__z_z1gQgZQQmCl
\QQ._..__.q. z.'{QSHKQQKKKKKKQ}     :1@@@@@@@@@@@@@@@@@$$@Q$pZQQgzz2azzaa;
@@@@@@QQQQQQQgz\zQrQQ2jQpQ_jjQ}j'    _@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$$QQQQgzggzzggz|
@@@@@@@@@@@@@@@@@@gz\jj222ggQQx2\\\\z_z_g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q@@@@QQQQQQQZQ|
@@@@@@@@@@@@@$@@$@@@Q@Q@Q@Q@@@@@@@QpK@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$@@@@|